yükleniyor

E-Dönüşüm ( E Fatura, E Defter, E Arşiv )

                                                                              Firmanıza özel fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız

           My e-Fatura

    My e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

Maliye Bakanlığı standartlarına tam uyumlu My e-Fatura çözümüyle yatırım maliyeti olmadan My e-Fatura sistemine geçebilirsiniz.

My e-Fatura avantajları:

My e-Fatura hem masaüstü hem de bulut iş çözümleri ile tam entegre olarak çalışır. Ayrıca My e-Fatura kullanıcıları Mikro programlarında büyük avantajlara sahip olur.

Eğer bir muhasebe yazılımı kullanmıyorsanız My e-Fatura portal yönetimi ile dilediğiniz gibi fatura gönderip alabilir hale gelirsiniz.

My e-Fatura, uçtan uca sunduğu e-Fatura çözümüyle, işletmenizin Maliye Bakanlığı standartlarına uygun e-Fatura sistemine kısa sürede kavuşmasını sağlar.

İşletmenizin BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü değişimi öngören elektronik fatura sistemine entegrasyonu süreci, Mikro Yazılım’ın otuz yıllık iş yazılımları deneyimi ile baştan sona kolayca yönetilir.

My e-Fatura ile e-Fatura saklama hizmetinden ücretsiz faydalanılır.

My e-Fatura Portal

My e-Fatura Portal ile hiçbir ek maliyet olmadan işletmenizi e-Fatura sistemine dahil etmeniz mümkün.Herhangi bir muhasebe programı kullanmadan fatura oluşturup gelen faturalarınızı portal üzerinden yönetebilirsiniz.


      e-Arşiv

e-Arşiv Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan verir.

Böylece, fatura kesen mükelleflerin kendilerinde saklanan ikinci nüshayı tamamen elektronik ortamda oluşturup saklayabilmesinin yanında, vergi mükelleflerinden e-fatura kullananlar ile faturayı elektronik yolla almayı kabul eden, vergi mükellefi olmayan müşterilere faturalar elektronik olarak gönderilebilir. İnternet üzerinden satış yapan ve bu düzenlemedeki şartları taşıyan mükellefler 1.1.2016 tarihinde e-arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda. e-arşiv fatura hizmeti, 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) e-fatura uygulamasının tamamlayıcısı konumunda. e-arşiv fatura ve e-fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilir.

My e-Arşiv

Hiçbir ek maliyet yüküne girmeden ve GİB'e başvuru yapmadan, hızlı, güvenli e-Arşiv hizmeti almanın en kolay yolu.

My e-Arşiv Avantajları:

Kağıt fatura basma gönderme maliyetini tamamen ortadan kaldırır.

Firmaların çok hızlı olması gereken muhasebe süreçlerinde yarattığı zaman tasarrufu sayesinde, işlerinizin aksamasının önüne geçer.

Firmanızı tüm e-Dönüşüm çözümleri ile entegre ederek, iş süreçlerindeki olası hata oranlarını azaltır.

Fatura arşivleme için kullandığınız dolaplar dolusu klasörler My e-Arşiv ile tarih olur.

Çevre duyarlılığıyla kağıt kullanımını düşürerek, milyonlarca ağacın kesilmesini engeller.

Güvenlik

Mikro Yazılım e-Dönüşüm ürünleri ile işletmeler her yerde ileri seviye güvenlikle korunur. e-Mikro sistemi; tüm dünyada geçerliliği olan ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO-20000-1, BS27031:2011 ve BS10012:2009 veri koruma yasası standartları ile güvence altına alınmıştır.

Ayrıca tüm sistemler ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Yönetimi) Sertifikalı, konularında uzman profesyoneller tarafından yönetilmektedir.


    e-Defter

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter'den yararlanabilir. e-defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter Özellikleri, Avantajları, Kullanım şekilleri

My e-Defter Avantajları:

 İşletmeler e-fatura kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanabilir.

Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.

Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.

İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.


    e-Bordro

e-Bordro ile tüm personelin bordrosunu hazırlayıp imzalatmaya gerek kalmadan tek tuş ile KEP yoluyla göndererek, zaman ve ıslak imza operasyon yükünün tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. My e-Bordro ile Mikro kullanıcıları program içinden sistemi kullanabilirler.

 

My e-Bordro

My e-Bordro, işletmelerin bordro gönderimini ve personel yönetimini kolaylaştırıyor. Mikro programınızdan bordro hazırlayıp tek tuş ile tüm personelinize KEP üzerinden e-Bordro göndererek, hukuk kanunları çerçevesinde işletmenizi güvence altına alın.

My e-Bordro Avantajları:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ıslak imza operasyonunu ortadan kaldırarak yüzde 100 kanuni geçerlilik sağlar.

İnsan Kaynakları ve Personel süreçlerinizde hız ve etkinlik sağlar.

Zaman, kağıt, para tasarrufu sağlar.

Hem masaüstü hem bulut iş çözümleri ile tam entegre olarak çalışır.

Yasal olarak 20 yıl süreyle saklanan e-Bordro log’ları tüm mahkemelerde delil niteliği taşır.

My e-Bordro Portalı

My e-Bordro Portal kullanıcıları, personel uygulamaları aracılığı ile dışarı aktardıkları bordroları My e-Bordro Portalına içe aktarım metodunu kullanarak en kolay ve hızlı bir şekilde bordro gönderimini sağlayabilir.

Yasal Zorunluluk

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. Maddesi’ne göre işveren tarafından ibraz edilen aylık ücret pusulasında sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Personel Ücret Pusulalarının da personele ıslak imza ile imzalatılması zorunludur. My e-Bordro ile ücret pusulalarının gönderimi KEP ile sağlandığı için işletmeler bu yasal zorunluluğu da yerine getirmiş olur.


    e-Mutabakat

e-Mutabakat, Form BA/BS ve Cari Hesap Mutabakatları, ayrıca Ekstre Karşılaştırma işlemlerini, faks ve telefon kullanmadan tüm cari hesaplarınız için toplu olarak kolayca ve hızla yapabileceğiniz bir sistemdir.

My e-Mutabakat

My e-Mutabakat, işletmelerin GİB’e gönderilecek BA-BS formları öncesi tüm alacak-borç hesaplarının eşitlenmesine olanak verir. Ayrıca işletmeler arası Beyanname Alış (BA), Beyanname Satış (BS) ve ekstre karşılaştırmalarını yapmaları ve karşılıklı olarak mutabık kalmalarını sağlar.

My e-Mutabakat Avantajları

Hem masaüstü hem bulut iş çözümleri ile tam entegre olarak çalışır.

Excel ile kolay aktarım yapma olanağı sağlar.

Zaman, kağıt, işgücü, arşivleme ve kargo maliyetlerinizden tasarruf ederek verimliliği artırır.

Elektronik ortamda, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde çalışarak oluşabilecek hataları ortadan kaldırır.

Mutabakat e-postası ve kullanıcı sınırlaması olmadan kullanılabilir.

Güvenlik

İşletmeler, Mikro Yazılım e-Dönüşüm ürünleri ile her yerde ileri seviye güvenlik altında. e-Mikro sistemi tüm dünyada geçerliliği olan ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO-20000-1, BS27031:2011 ve BS10012:2009 veri koruma standartları ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca tüm sistemler ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Yönetimi) Sertifikalı, konularında uzman profesyoneller tarafından yönetilmektedir.


    Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti - KEP

KEP, bir elektronik postanın gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderim ve karşı tarafa iletim zamanını, içeriğinin değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini e-imza ve zaman damgası ile gönderimdeki tüm adımları kayıt altına alarak yasal olarak geçerli hale getiren bir teknoloji. Kayıt altına alınan gönderim adımları, KEP delili olarak kabul edilmekte ve senet hükmündedir. Ayrıca, aksi ispat edilinceye kadar yasal olarak kesin delil sayılır.

Mikro KEP

2013 yılından bu yana Özel Entegratör konumunda olan Mikro Yazılım, e-Dönüşüm hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Mikro KEP’i hayata geçirdi. Mikro Yazılım, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı) olarak atanan ilk Kurumsal Yazılım şirketi olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Mikro KEP, size elektronik ortamda düşük maliyetle resmi belgelerinizin hızlı ve güvenilir bir şekilde iletişim olanağı sunar.

Mikro KEP Avantajları:

Mikro KEP kullanan müşterilerimiz aynı zamanda Mikro Yazılım' ın sunduğu tüm e-Hizmetler ürünlerinden yararlanabiliyorlar. Mikro programı kullanan müşteriler Mikro KEP hesabı ile program içerisinden Temel fatura itirazında bulunabilirler.

Kullandığın kadar öde modeline oturtulan Mikro KEP ile bütçenizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

KEP iletisi gönderimi ve kolay hesap açma işlemi için gerekli olan e-İmzanızı dilerseniz KEP hesabı başvurusu esnasında temin edebilirsiniz.

Gönderici ve alıcı tarafların belli olduğu, içeriğin ve gönderim tarihinin hiçbir şekilde değiştirilemediği Mikro KEP sisteminde; ihale, sözleşme, teklif evraklarından, şirket beyannamelerine kadar bütün elektronik gönderiler 20 sene süreyle saklanır. Bu gönderilerin hukuki geçerliliği vardır ve taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda gönderiler, kesin delil olarak kabul edilir.


    e-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip ancak sayısal ortamda üretilen irsaliye belgesinin; üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini kapsayan hizmet olarak bilinir.

Mikro Yazılım tarafından sunulan e-İrsaliye ürünü, işletmelerin irsaliye konusundaki tüm işlemlerini kolayca yapabilecekleri bir platform sunar.

e-İrsaliye Avantajları:

Hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenen e-irsaliye belgeleri düzenlendiği an alıcıya ulaştırılır.

e-teslimat sırasında oluşacak hatalı ürün, iade, kısmi kabul gibi durumlar dijital platform aracılığıyla daha güvenilir ve hızlı bir şekilde takip edilebilir.

Maliyet avantajı sağlar; baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat maliyetler ortadan kalkar, kağıt kullanımını azaltır, çevre dostudur.

Mikro Yazılım’ın bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartlarına uygun olarak kurulmuş ve her yıl denetlenmekte olan güvenli altyapısı sayesinde, veriler ve işlemler güvendedir.

Verilere kolayca erişilebilir; tüm veriler 10 yıl boyunca saklanır, eski irsaliyelere hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

e-İrsaliye’ye Kimler Geçecek?

e-İrsaliye son yayımlanan tebliğ kapsamında 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilecek tercihe bağlı bir uygulama olarak açıklanmıştır.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura kullanıcılarına 1 Ocak 2019 itibariyle e-İrsaliye uygulamasına katılım zorunluluğu getiren taslak tebliği yayımladı. Detaylar için tıklayınız.

İlerleyen dönemde getirdiği avantajlar sebebiyle e-fatura uygulamasından yararlanan tüm firmaların e-irsaliye uygulamasına geçiş yapması beklenmektedir.


    e-Müstahsil Makbuzu (Yakında Hizmete Girecektir)

e-Müstahsil Makbuzu, kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Sayısal ortamda üretilen müstahsil makbuzu belgesinin; üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini kapsayan hizmettir.

Gerçek anlamda vergi mükellefi olmayan çiftçilerin defter tutan işletmelerle ticaret yaparken kullandığı evrak Müstahsil Makbuzu olarak bilinir. GİB tarafından yapılan düzenlemelerle tüm bu işlemlerin elektronik ortama taşınması da e-müstahsil ürününün hayata geçmesini sağlamıştır.

e-Müstahsil Makbuzu Avantajları:

Dijital ortamda düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu ile veri kaybı son bulup tamamen güvenli bir sistemde işlem gerçekleşir.

Maliyet avantajı sağlar; baskı, arşivleme, depolama ve sevkıyat maliyetleri ortadan kalkar. Kağıt kullanımını azaltır, çevre dostudur.

Mikro Yazılım’ın bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartlarına uygun olarak kurulmuş ve her yıl denetlenmekte olan güvenli altyapısı sayesinde, veriler ve işlemler güvendedir.

Verilere kolayca erişilebilir; tüm veriler 10 yıl boyunca saklanır, eski müstahsil makbuzlarına hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Karşılaşacağınız olası sorunlar için 7x24 başvurabileceğiniz destek hattı.

e-Müstahsil Makbuzu’na kimler geçecek?

e-Müstahsil Makbuzu son yayımlanan tebliğ kapsamında 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilecek tercihe bağlı bir uygulama olarak belirlenmiştir. Bu ürün için kullanılabilecek üç yöntem, Mikro Yazılım’ın özel entegratörlük hizmeti, GİB portal ve doğrudan entegrasyon olarak sıralanabilir.


    e-Serbest Meslek Makbuzu (Yakında Hizmete Girecektir)

e-Serbest Meslek Makbuzu, kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip bir üründür. Sayısal ortamda üretilen serbest meslek makbuzu belgesinin; üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini kapsar.

Serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen hali e-Serbest Meslek Makbuzudur. Üretim süreci ve yasal anlamda kağıt makbuz ile elektronik makbuz arasında hiçbir fark yoktur.

e- Serbest Meslek Makbuzu Avantajları:

Dijital ortamda düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu ile veri kaybı son bulup tamamen güvenli bir sistemde işlem gerçekleşir.

Maliyet avantajı sağlar. Baskı, arşivleme, depolama ve sevkıyat maliyetleri ortadan kalkar, kağıt tasarrufu sağlayan çevreci bir üründür.

Mikro Yazılım’ın bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartlarına uygun olarak kurulmuş ve her yıl denetlenmekte olan güvenli altyapısı sayesinde, veriler ve işlemler güvendedir.

Tüm veriler 10 yıl boyunca saklanır, eski serbest meslek makbuzlarına hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

 e-Serbest Meslek Makbuzu’nda Bulunması Gereken Başlıklar Nedir?

 Serbest meslek erbabının: Adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adres bilgisi.

Müşterinin: Adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si.

Belgenin: Düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,

Alınan paranın: Miktarı (Vergi detayları yer alacak şekilde).

 e-Serbest Meslek Makbuzu’na kimler geçecek?

e-Serbest Meslek Makbuzu son yayımlanan tebliğ kapsamında 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanıma açılmış ancak zorunlu olmayan bir uygulama olarak açıklanmıştır.

Firmanıza özel fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!