yükleniyor

Mikro Fly (En Büyük Olmak İçin UÇ...)

                             

      Firmanıza özel fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız


Mikro Fly ile Verimliliğinizi ve Karlılığınızı Artırın

Siz de iş süreçlerini verimli ve karlı bir şekilde yönetmek, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek, analizler ve veriler ışığında doğru kararlar alıp rekabette öne çıkmak, en büyük olmak istiyorsanız Mikro Fly tam size göre.

Mikro Fly ile tüm iş süreçlerinizi tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdiğiniz sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirsiniz.

E-Devlet uygulamalarının tek bir çatı altında entegre edilebildiği Mikro Fly’da Mikro Asistan Güncelleme Hizmeti ile de mevzuat değişikliklerine kolayca adapte olursunuz.

Ayrıca Mikro Fly ile para, iş gücü ve ekipman gibi her türlü kaynağınızı kolaylıkla planlayıp, iş süreçlerinin kontrolünü kolayca sağlayabilirsiniz.

Mikro Fly’ı Kimler Tercih Etmeli?

 1. Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan büyük ve orta ölçekli işletmeler
 2. Kurumsal bir yapı oluşturmak veya var olan yapıyı iyileştirerek bir adım ileriye taşımak isteyen işletmeler
 3. Üretim yönetiminde detaylı fiili maliyet takibi yaparak rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler
 4. UFRS ve enflasyon muhasebesine uyum sağlamak isteyen işletmeler


UFRS ve enflasyon muhasebesine uyum sağlamak isteyen işletmeler

 • Bir Bakışta Mikro Fly
 • İhtiyaçlara uygun şekilde özelleştirilebilir.
 • İşletme yönetimi çözümleri ile işletme büyüdükçe ürüne ek fonksiyonlar eklenebilir.           
 • Perakende, akaryakıt, iş makinesi kiralama ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinin ihtiyaçlarına göre çözümler ürüne eklenebilir.
 • E-Dönüşüm çözümleri ile e-Devlet uygulamalarına kolay geçiş yapılabilir.
 • Entegrasyon çözümleri ile işletmenin kullandığı diğer ticari yazılımlar ile kolay entegrasyon sağlanabilir.
 • Eş zamanlı kullanıcı sayısı kadar ek kullanıcı ücretlendirilir.
 • İster tek seferde ister kiralayarak ürüne sahip olunabilir.


Mikro Fly ile Üretiminiz Kontrol Altında!

 • İleri seviye üretim yönetimi çözümü sayesinde de üretim planlama ve izleme, üretim rota planlama, tarih bazında tedarik planlama ve izleme, sonlu kapasite kaynak planlama ve fiili maliyetlendirme yetenekleri ile üretim takibinizi en ince ayrıntısına kadar yapabilirsiniz.


Ana Paket

Stok/Ürün Yönetimi

Bu çözüm ile alım, satım yaptığınız ürün ve hizmetleri ve bağlı olan evrakları sisteme tanıtabilir, listeleyebilir, stok durum, değer ve hareketleri ile ilgili raporları kolayca alabilirsiniz. Ayrıca stoklarınızın Parti-lot, Seri no takibi, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, marka, sektör vb. detaylarda analiz edebilirsiniz. Üstelik stok minimum seviye, sipariş ve hedef seviyelerine bağlı ihtiyaç belirleyebilir ve detaylı analiz yapabilirsiniz.

Hizmet ve Masraf Yönetimi

Bu çözüm ile sınırsız sayıda masraf, gelir merkezi, gelir/gider kalemi tanımlaması ve takibini yapabilirsiniz. Ayrıca hizmet satış sözleşmelerini ve dönemlere yayılan hizmet gelirlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi

Bu çözüm ile satınalma, teklif yönetimi, sipariş ve irsaliye-fatura süreçlerinin tüm aşamalarını eksiksiz yönetebilirsiniz. Satın alma sırasında alınan teklif alternatiflerini karşılaştıran ve analiz sunan Mikro Fly ile en doğru kararı alabilirsiniz. Satın alma şartlarına uygunluk kontrolü özelliği sayesinde yaptığınız anlaşmalar ile sipariş, irsaliye, fatura uyumunu da denetleyebilirsiniz.

Satış ve Müşteri Yönetimi

Bu çözüm ile tekliften siparişe kadar rezervasyon, lojistik detaylı sevkiyat ve faturalama işlemleri yaparak takip edebilirsiniz. Satışlarınızda müşterilerinizin risk limit bilgileri doğrultusunda, onaylı iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca hedef gerçekleştirme, kampanya-promosyon verimlilik ve satış ekibi performans analizleri doğrultusunda gelecek hedeflerinizi en kârlı şekilde belirleyebilirsiniz.

Finans Yönetimi

Tüm finansal süreçlerinizi ve bankalar entegrasyonları ile ödeme ve alacak operasyonlarınızı zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz. Finansal durum, nakit akış, bütçeleme ve raporlama ile işletmenizin geleceğine yönelik karar almanızı sağlayacak finansal analizleri oluşturabilirsiniz. Birden fazla firmanız varsa nakit akışınızı konsolide olarak görebilirsiniz. Ayrıca banka kredileri takibi ile kullanmakta olduğunuz spot, rotatif ve tüketici kredisi modeli sözleşmelerini kayıt altına alabilirsiniz.

Bütçe Yönetimi

Tüm birimleriniz için detaylı (satış, satın alma, masraf vb.) bütçe planlaması yapıp tanımlamanız Mikro Fly ile çok kolay. Üstelik hedeflenen, gerçekleşen bütçe değerlerinin karşılaştırmalarını yaparak en büyük olmak ve en büyük kalmak için için bir adım önde olursunuz.

Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi

Tüm sistem ile entegre çalışan genel muhasebe yönetimi ile muhasebe departmanına yalnızca kontrol görevi düşüyor. Bu çözüm ile defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi rahatça oluşturabilirsiniz. Ayrıca işletmeniz bulunan tüm sabit kıymetlerinizin tanımını yapabilir, zimmet yerlerini belirleyebilir, faydalı ömür tanımlarını, finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirebilir, enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamaları ile ilgili detaylı raporları alabilirsiniz.

Personel Yönetimi

Bu çözüm ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm iş yerlerinin ve her türlü statüdeki personelinizin takibini yapabilirsiniz. Muhasebe bağlantısı, iş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği, çalışanların sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar her detayı kusursuz takip edebilirsiniz. Üstelik e-Bildirgeyi Mikro Fly içinden direkt SGK’nin sistemine gönderebilirsiniz.

Üretim Yönetimi

Bu çözüm ile ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri kartlarının tanımlanması, malzeme ihtiyaç planlarının oluşturulması, üretim ve fason hareketleri ve akabinde oluşan standart maliyetlerin değerlendirilmesini ve takibini yapabilirsiniz.

Dış Ticaret Yönetimi

Bu çözüm ile ithalat ve ihracat yönetimi ile ilgili tüm süreçlerinizi rahatlıkla takip edebilirsiniz. İthalat maliyetlerinin dağıtım kriterlerine göre ürün üzerine dağıtımını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İhracat yönetimi ile de packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşe şahadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, form A tanımlamalarınızı takip edebilir, her türlü ihracat işleminizin detaylı raporlarınızı alabilirsiniz.

Karar Destek ve Analiz

Karar Destek Sistemi ile hızlı ve zengin raporlar üretebilirsiniz. Verilerinizi istediğiniz detayda inceleme imkânına sahip olur ve var olan veri küplerini kullanabilirsiniz ya da kendi küplerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

e-Dönüşüm Çözümleri

Bu çözümler sayesinde; e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, e-Bordro, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzlarınızı kolayca aynı program içerisinden farklı bir yazılım ve entegrasyona gerek kalmaksızın düzenleyebilirsiniz.

 • e-Fatura Yönetimi
 • e-Arşiv Yönetimi
 • e-Defter Yönetimi
 • e-Mutabakat Yönetimi
 • e-Bordro Yönetimi
 • e-İrsaliye Yönetimi
 • e-Müstahsil Makbuzu Yönetimi
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Yönetimi


İşletme yönetimi çözümleri

İşletme yönetimi çözümlerimiz ile, üretiminizi tüm kaynaklarınızı planlayarak MRP2 boyutunda yönetebilir, müşteri ve tedarikçilerinizle olan tüm ilişkilerinizi kayıt altında tutup analiz edebilir, işe alımdan kariyer planına kadar insan kaynakları süreçlerinizi takip edebilir, tüm e-Dönüşüm sürecinizi yönetebilir, Kısaca işletme çözümleri ile kusursuz bir yerli ERP yazılımına sahip olabilirsiniz.

İlişkiler Yönetimi

Bu çözüm ile satış ve satınalma yapmış olduğunuz tüm firmalar ve kişiler ile kurulan ilişkileri takip edebilirsiniz. Müşteri ve tedarikçileriniz ile yaptığınız temasları kayıt altına alarak, temas kriterlerine göre aksiyon alıp etkin bir ilişki yönetimi yapabilirsiniz.

İleri Seviye Muhasebe Yönetimi

Bu çözüm ile UFRS, enflasyon muhasebesi ve konsolide muhasebe yapabilirsiniz. İşletmeniz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) veya SPK’ye tabi ise konsolide mali tablolarında yer alan iştirakleriniz için SPK Seri XI, No: 29’a uygun raporlama gerçekleştirebilirsiniz. Enflasyon muhasebesi yönetimi ile de enflasyon düzeltmesi işlemlerinizi tek tuşla yapabilirsiniz. Grup şirketiniz ile dış yazılımlara (3. parti) ihtiyaç duymadan, farklı ortaklık yapılarını tanımlayarak konsolide olarak bilanço ve gelir tablosunu tek tıkla hazırlayabilirsiniz.

İleri Seviye Üretim Yönetimi

Bu çözüm ile üretim planlama ve izleme, üretim rota planlama, tarih bazında tedarik planlama ve izleme, sonlu kapasite kaynak planlama ve fiili maliyetlendirme yetenekleri ile üretim takibinizi en ince ayrıntısına kadar yapabilirsiniz. Üretimde de toplam kalite yönetimi ile sağlıklı büyür, küresel pazarda rekabet edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu çözüm ile işe girişten ayrılana kadar çalışanlarınızın; izin, performans, kariyer/eğitim planlamalarını yapabilir, çalışanlarınızı bilgi, yetenek ve birikimlerine göre değerlendirebilirsiniz. Çalışanlarızın performanslarını ölçebilir, bu doğrultuda kariyer/eğitim planlamalarını yapabilirsiniz.

İş Zekâsı

Bu çözüm ile verilerinizi istediğiniz detayda inceleme imkânına sahip olur ve var olan veri küplerinizi kullanabilirsiniz ya da kendi küplerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Sektörel çözümler

Gayrimenkul, Perakende, İş Makinesi Kiralama, Akaryakıt ve Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyorsanız sektörel çözümleri ile Mikro Fly işinize büyük katkı sağlayacak.

Akaryakıt İstasyonu Yönetimi

Bu çözüm ile pompadan markete kadar akaryakıt istasyonlarınızın tüm faaliyetlerini kontrol edebilirsiniz. Akaryakıt, yağ ve katkı maddelerinin satışlarını kredi kartlı ve yakıt kartlı olarak ayırıp takip edebilirsiniz. Üstelik çalışanlarınızın vardiya hesaplarını da kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tamir/Teknik Servis Yönetimi

Servis noktalarınızı baştan sona yönetir, müşterilerinizden gelen servis taleplerini (garanti dâhilindeki ve haricindeki) tek tuşla ilgili servis noktasına iş emri olarak atayabilirsiniz. Ayrıca servis süreçlerinizi uçtan uca takip edebilirsiniz.

Perakende Yönetimi

Bu çözüm ile Türkiye genelinde mali onay almış olan hemen hemen tüm kasalar ile ve yeni nesil yazar kasalar (ÖKC-Ödeme Kaydedici Cihazlar) ile entegre çalışabilme özelliğine sahip olursunuz. Satışları anlık olarak takip edebilir, stok, cari ve muhasebe verilerini gün sonunu beklenmeden elde edebilirsiniz. Sistem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, KİOSK’lar, elektronik raf etiket sistemleri vb. cihazlarla kolaylıkla verileri transfer edebilirsiniz. Mağazalarınız arasında etkin iletişim kurabilir, anlık stok bilgisi tutulabilir, ürün bilgisi gönderebilir, sipariş alabilir, satış ve tahsilat işlemlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Promosyon Yönetimi

Bu çözüm ile stok, cari, mağaza detaylarına göre promosyonlar tanımlayabilir ve bu promosyonların ilgili stok satışlarında uygulamasını sağlayarak dilediğiniz zaman, dilediğiniz formatta detaylı analizlerinizi alabilirsiniz.

Kiralama Yönetimi

Kiralama sektörüne özel olarak geliştirilen bu çözüm; Finans, Muhasebe ve Tamir Servis Merkezi Yönetimi ürünlerini de kapsayan paket ile uçtan uca süreçlerinizi takip edebilirsiniz. Kiralama sürecinizi talepten teslimata kadar otomatize edebilir, makine parkınızı tüm ayrıntıları ile izleyebilirsiniz. Kiralanan makinaların ayrıntılı maliyet analizini yapabilirsiniz. Gelecek döneme ait periyodik faturalamaları kolaylıkla yapabilirsiniz.

Entegrasyon Çözümleri

Entegrasyon Çözümleri sayesinde, otomotivden e-Ticarete hangi sektörde olursanız olun, kullandığınız diğer programlarla Mikro Fly'ı kolayca entegre edebilirsiniz. 

Çözümlerimiz; Otel ve Restoran, Kargo, Otomotiv, Gıda ve el terminali, Nielsen, E-Ticaret, Telekominikasyon, VKN, Banka, E-Defter

Firmanıza özel fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız 

         

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!